دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه حسابداری، ۱۳۳۰ ق

دفترچه حسابداری، ۱۳۳۰ ق

متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A52
  •