دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترجمه‌ای از خانم حاجب در عصر جدید، ۱۳۳۴ ق

ترجمه‌ای از خانم حاجب در عصر جدید، ۱۳۳۴ ق

«قصر فن تن بلو»، پاورقی در مجله عصر جدید، شماره ۶۴، سال دوم؛ ترجمه از فرانسه کار خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

 • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
 • تاریخ ۵ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ ق
 • یادداشت ها

  تصاویر از جلد، صفحه اول و صفحه ترجمه

 • ابعاد ۴۲ × ۲۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A51
 •