دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترجمه کتابی از م. ا. دو ویلی، ۱۳۵۵ ق

ترجمه کتابی از م. ا. دو ویلی، ۱۳۵۵ ق

ترجمه کتاب «جنگ زندگی، سعادت متزلزل» تألیف م. ا. دو ویلی توسط خانم حاجب (نیر عظمی) فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله؛ او در صفحه آخر یادداشتی نوشته است با عنوان «آخرین یادگار من به زندگی».

نمای تفصیلی

  • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
  • تاریخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۵۵ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A49
  •