دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترجمه خانم حاجب از کتاب اسکیه، ۱۳۵۰ ق

ترجمه خانم حاجب از کتاب اسکیه، ۱۳۵۰ ق

ترجمه خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، از کتاب «تاج خاردار و آرزو‌های خون‌آلود- یا عشاق میرلینگ» تألیف شارل اسکیه. صفحات اول این دفتر بخشی از ترجمه کتاب «امپراطریس الیزابت: میراث شوم خانوده ویتلباخ» تألیف [موریس] پالئولوگ است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
  • تاریخ ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۵۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A48
  •