دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شعری از خانم حاجب

شعری از خانم حاجب

شعری از خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، با عنوان «فرزندان من»

نمای تفصیلی

  • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۸ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A46
  •