دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کفش راحتی

کفش راحتی

متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۲۴ × ۷.۵ سانیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A33
  •