دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعبه فلزی

جعبه فلزی

متعلق به خانم حاجب (نیره عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، که از آن برای نگهداری مدارک استفاده می‌کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۷ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیره عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیره عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13112A31
  •