دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابریشم دوزی

ابریشم دوزی

خانم حاجب (نیر عظمی) این ابریشم دوزی را در کودکی دوخته است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
 • تاریخ ۱۳۳۵ ق
 • یادداشت ها

  امضای خانم حاجب (نیر عظمی) روی کار: «حاجب - طهران ۱۳۳۵» همراه با نوشته ای به زبان فرانسه: «ژنی و آلبر در جنگل»

 • ابعاد ۵۵ × ۴۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A11
 •