دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم حاجب و تیموردخت

خانم حاجب و تیموردخت

خانم حاجب (نیر عظمی) و دخترش تیموردخت (دخی)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۲۷ ش
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «۲۹ خرداد ۱۳۲۷، روز تولدم»

 • ابعاد ۱۳ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A10
 •