دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه سید محمود موسوی

وصیت نامه سید محمود موسوی

وصیت نامه سید محمود موسوی که خطاب به فرزند خود سید حسین موسوی نوشته است و از وی خواسته تا اگر اتفاقی برای وی در مکه افتاد به این شرح عمل کند: به آقا محمد صادق یکی از پسرهایش دو مقابل از پسرها داده شود، اثاثیه خانه تمام به همسر سید محمود موسوی تعلق گیرد، خانه باغ به منوچهر تعلق گیرد، هزار تومان خرج خود وی بکنند. در ادامه وصیت نامه دیگری از سید محمود موسوی که با قبلی متفاوت است: وصیت کرده به همسرش به اندازه سهم یک دختر داده شود، تمام اثاثیه خانه از مس و فرش به همسرش تعلق میگیرد و هیچ یک از اولاد حقی ندارند. تولیت باغ امام حسین را به سید ضیاءالدین موسوی داده است و خانه باغ را هم به او داده است به این شرط که بی بی رقیه موسوی را به خوبی نگاهداری کنند و تأکید کرده که بی بی رقیه خیلی حق دارد و باید مراقب او باشند. این وصیت دوم به تاریخ هجدهم اردیبهشت ۱۳۳۹ است. در ادامه تأکید کرده که کسی حق ندارد خط او را رد کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۳۹ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید احمد موسوی رکن آبادی
  • متعلق به مجموعه سید احمد موسوی رکن آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13107A7
  •