دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح‌نامه بین زیبنده خانم و آقا جلیل، ۱۳۲۹ ق

صلح‌نامه بین زیبنده خانم و آقا جلیل، ۱۳۲۹ ق

صلح‌نامه بین زیبنده خانم و آقا جلیل (فرزند کربلایی هاشم) به تاریخ اول رمضان ,۱۳۲۹ در مورد شش من روغن زرد خالص که درعوض آن پنج تومان و سه هزار و پانزده شاهی پرداخت شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رمضان ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها غلامرضا سحاب
  • متعلق به مجموعه غلامرضا سحاب
  • محدودیت برای چاپ و هر گونه استفاده به جز استفاده آموزشی اجازه صاحب مجموعه لازم است.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13106A4
  •