دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه طلاق بین نوش آفرین خانم با همسر خود، شریعتمدار آقا حسن، ۱۲۹۸ ق

صلح نامه طلاق بین نوش آفرین خانم با همسر خود، شریعتمدار آقا حسن، ۱۲۹۸ ق

صلح نامه بین نوش آفرین خانم (دختر مرحوم صادق خان) با همسر خود، شریعتمدار آقا حسن، از بابت مهریه که عبارت از صد تومان است و از بابت نفقه و سایر حقوق و دعاوی دیگر، تمامی اسباب مفصله مانند البسه و بقچه و غیره را که جمع آن به ارزش هفتاد و پنج تومان بود در این مجلس تحویل و ضبط گردید. به عوض طلاق خلعی همسر وی، به موجب طلاقنامچه علی حده، میرزا اسدالله را وکیل در اجرای صیغه طلاق نمود و نوش آفرین خانم هم فی حین العقد جناب آقا را وکیل در اجرای طلاق نموده که ذمه خود را از نفقه بری نماید و نوش آفرین خانم و مادرش گوهر خانم در ضمن عقد لازم شرعی اعلام کردند که این مصالحه از حین تحریر تا شصت سال قمری اعتبار دارد. حاشیه: تایید شاهدان این مصالحه که یکی به تاریخ سلخ شعبان 1298 است و دیگری رمضان 1298 ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ شعبان ۱۲۹۸ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها غلامرضا سحاب
  • متعلق به مجموعه غلامرضا سحاب
  • محدودیت برای چاپ و هر گونه استفاده به جز استفاده آموزشی اجازه صاحب مجموعه لازم است.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13106A15
  •