دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در رد ادعای کوچک خانم

نامه در رد ادعای کوچک خانم

در باب ادعای کوچک خانم (فرزند حاجی عمو رحمت الله) که از دارالخلافه علینقی بک، فراش دیوانخانه مبارکه، را به محصلی علی رضوی گماشته و برقرار نمود با اینکه یک هفته قبل از این احکام و نوشتجات و قبوضات را روانه حضور امنای دولت نموده ام که ادعای مشارالیها بیجاست مع ذالک عالیشان معزی الیه تحکم زیاد دارد و سند علیحده می خواهد استدعا آن است که آنچه بر شما مشخص و محقق است و برات قبوضات مشارالیها و اخذ دویست تومان طلب نوشته مزین فرمائید که در سند باشد زیاده عرضی نیست. حاشیه: جواب به خط و محل مهر سرکار شریتعمدار عین العلماء قجر مجتهد آقای حاجی سید صادق امام جمعه چندی سابق بر این قبوضاتی که معزالیها مهر نموده وجه آن را از رعایا آن نورچشم خود گرفته بود ملاحظه شد خود امر در آن نوشته مرقوم کرده مطالبه وجه مصالحه خلاف شرع و عرف وانصاف است .

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها غلامرضا سحاب
  • متعلق به مجموعه غلامرضا سحاب
  • محدودیت برای چاپ و هر گونه استفاده به جز استفاده آموزشی اجازه صاحب مجموعه لازم است.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13106A13
  •