دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت‌ نامه گوهری خانم، ۱۳۴۱ ق

وصیت‌ نامه گوهری خانم، ۱۳۴۱ ق

گوهری خانم (فرزند حاج ذوالریاستین) دختر خود بتول خانم را وصی شرعی خود قرار داد تا بعد از فوت گوهری خانم، سه شش دانگ طواحین [آسیابها] واقعه در دره مراد بک را که یکی معروف به طاحونه عزیا است و یک سال گرو است و یکی شش ماه گرو، معروف به طاحونه منارگاه، و دیگری واقع در جاده و معروفه به طاحونه سر جوی است به قیمت عادله آن زمان به مصرف فروش برساند یا به قیمت عادله خود بتول خانم بخرد و در سال ارتحال به مصارف مقرر برساند. در عوض هفتصد تومان استیجار پنجاه سال نماز و روزه پرداخت کند و در عوض پانصد تومان که سالی ده تومان می شود مخارج فاتحه و حمل جنازه به عتبات عالیات داده اگر مقدور نبود به حرم حضرت معصومه در قم برده و دفن شود. نیابت مشهد مقدس از شخص امین استیجار به مبلغ پانصد تومان نمایند. درعوض یک صد و پنجاه تومان روضه خوانی و تعزیه داری حضرت خامس آل عبا ده شب مبلغ یک صد و پنجاه مخارج کنند. دختران دیگر گوهری که عبارتند از ربابه خانم، رابعه خانم، منوره خانم، و معصومه خانم در اجرای این وصیت نامه نظارت دارند و اگر اضافه از این وجوه ماند به اختیار خود به خیرات و مبرات برای گوهری خانم برسانند و باقی اموال گوهری خانم بین پنج دختر وی به تساوی تقسیم گردد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها غلامرضا سحاب
  • متعلق به مجموعه غلامرضا سحاب
  • محدودیت برای چاپ و هر گونه استفاده به جز استفاده آموزشی اجازه صاحب مجموعه لازم است.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13106A11
  •