دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اصلان و پروین ضرابی

اصلان و پروین ضرابی

از راست: اصلان و پروین ضرابی، فرزندان نوابه غفاری و نعمت الله ضرابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ شیبانی
  • متعلق به مجموعه فرخ شیبانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 13105A16
  •