دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الملوک و هما فرمانفرمائیان

عزت الملوک و هما فرمانفرمائیان

از راست: عزت الملوک و هما فرمانفرمائیان، سومین و اولین دختر زهرا سلطان عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B22
  •