دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: تاج الملوک و هما فرمانفرمائیان (دختران زهرا سلطان عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر)؛‌ نشسته از راست: ناشناخته و لیلی (فیروزدخت) فیروز (دختر احترام الملوک برزین و فیروز میرزا نصرت الدوله).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B18
  •