دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک و هما فرمانفرماییان به همراه محمود خان نظام مافی

تاج الملوک و هما فرمانفرماییان به همراه محمود خان نظام مافی

از راست: تاج الملوک فرمانفرمائیان، محمود خان نظام مافی (پسر خدیجه سلطان و رضا قلی خان نظام السلطنه)، و هما فرمانفرمائیان؛‌ تاج الملوک و هما دختران زهرا سلطان و عباس میرزا سالار لشکر بودند و محمود خان برادر زهرا سلطان بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B15
  •