دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک و هما فرمانفرماییان

تاج الملوک و هما فرمانفرماییان

از راست: تاج الملوک و هما فرمانفرماییان، دختران زهراسلطان عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B13
  •