دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هما فرمانفرمائیان و لـله باشی

هما فرمانفرمائیان و لـله باشی

هما فرمانفرماییان، دختر زهرا سلطان عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر، با لـله باشی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B12
  •