دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به فرزند، ۱۳۱۷ ق

نامه به فرزند، ۱۳۱۷ ق

گزیده متن: فرزند مکرم با جان برابرم، صولت سرما و صعوبت و سختی راه‌ها ترتیب ورود پست را مختل و مرا از تأخیر وصول مراسلات شما پریشان و مشوش کرده. امیدوارم که در حین ورود حاوی بشارت سلامت شما باشد و اضطراب و نگرانی مرا مرتفع سازد. سالم و شادکام بوده باشید و از عارضات و حوادث در حفظ خداوند متعال. دو پست قبلی نوشته بودم گنج شایگان را از کتابخانه در آرید و مصحوب بسته ارسال دارید. البته مطلع شده و فرستاده اید واگر هم نفرستاده اید بفرستید که لازم است. در تحریر مراسلات هیچوقت غفلت نکنید که موجب نگرانی من است. در تحصیل درس ومشق و تکمیل زبان فرانسه خواهش حسن مراقبت از شما می کنم والبته خواهید پذیرفت حال من از فضل خداوند خوش است و مزاج سالمی دارم. زیاده نمی نگارم . ۱۰ شهر ذالقعده الحرام ۱۳۱۷.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ ذی‌القعده ۱۳۱۷ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A42
  •