دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت مخارج، ۱۳۳۳ ق

صورت مخارج، ۱۳۳۳ ق

چهار برگه صورت مخارج

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ ذی‌الحجه ۱۳۳۲ ق تا ۱۷ شوال ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ و ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A34
  •