دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

گزیده متن: روحی فداکه، از وصول مراسله شیرین العباره مورخه ۱۴ جمادی الاولی، فوق تصور قلب و خاطر قرین مسرت آمد. اکنون که غره جمادی الاخری و روز خروج پستخانه مقرری دولتی است، مهر قلبی که همواره با شما همراه است محرک آمد که به اختصار جوابی مبادرت کند. پارچه کاغذی گرفته در نهایت اشتیاق با عزمی جزم مصمم نوشتن شدم، مطلب نگفته ماندم از قصه تو غصه من نگو، اینقدر هم مقتنم [مغتنم] باید شمرد. آن نشیب و فرازی که شما با آن همه ملح و ملاحت نگاشته بودید ورود و خروج پستخانه با این خنکی و بی نمکی را لازم داشت که جواب ده او تواند شد تا معلوم و مشهود افتد (که هر یِردّه صاحب کمال وار). از نورچشمی لاک خواسته بودید در جُلبّندی خودم از تاراج حالات باقی مانده ۳ قوطی یافتم، عجالتاً فرستادم که رفع ضرورت بشود تا به فرصت لاک خوبی تحصیل کرده ارسال دارند. زیاده چه زحمتی دهد. مورخه غره جمادی الاخری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۷ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A26
  •