دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه ورجاوند

خانه ورجاوند

خانه قدیمی خانواده ورجاوند در محله خلف خانعلی یزد، شامل یک نقشه و عکس‌هایی از قسمت‌های مختلف خانه

نمای تفصیلی