دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالدوله

فخرالدوله

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۸ شهريور ۱۳۳۱ ش
 • یادداشت ها

  این عکس احتمالا در «بنگاه حمایت از مادران و نوزادان» گرفته شده است.

 • ابعاد ۱۱ × ۱۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۶ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13102A46
 •