دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناهید امیر تیمور و مهدی افخمی

ناهید امیر تیمور و مهدی افخمی

ناهید امیرتیمور همراه همسر اول خود مهدی افخمی. همسر دوم او اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13102A41
  •