دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دختران عزت السلطنه

دختران عزت السلطنه

از راست به چپ: تاج الملوک دختر دوم عزت السلطنه، هما دختر اول عزت السلطنه، و عزت الملوک دختر سوم عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13102A34
  •