دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میز تحریر

میز تحریر

میز تحریر عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد صندلی میز تحریر: ۷۷(ارتفاع)×۳۸(عمق)×۶۸(عرض)سانتیمتر. میزتحریر: ۷۹(ارتفاع)×۹۸.۵(طول)×۶۳(عرض)سانتیمتر.
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 13102A2
  •