دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صندوقچه

صندوقچه

متعلق به جهیزیه خانم عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵۳ × ۹۳ × ۶۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 13102A19
  •