دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چای دان بارفتن

چای دان بارفتن

بارفتن؛‌ متعلق به عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶(ارتفاع)×۱۰(قطر) سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13102A15
  •