دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب

بشقاب

بشقاب گل مرغی. متعلق به عزت السلطنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳(ارتفاع)×۳۷(قطر) سانتیمتر
  • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 13102A11
  •