دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نامه در مورد پرداخت جیره ساربانان، سفر رمضان بیک به کاشان، آتش سوزی قرق سیف، دزدی پول محمدصادق توسط زن قاسم کچل، و تقاضای صدور حکم در این مورد از مخاطب نامه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1282A8
  •