دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به نواب عالیه

نامه به نواب عالیه

نامه‌ای مبنی بر عرض منزل مبارکی و تهنیت ورود به مخاطب که نواب علیه عالیه خطاب گردیده است، عزیمت نواب علیه از شهر به شمیران و از شمیران به شهر در معیت ولیعهد و آرزوی نگارنده برای تداوم این عزیمت به سلامت. نویسنده اعلام کرده‌است که خواسته مخاطب را در خصوص عریضه‌ای از سوی محمدعلی میرزا به حضرت والا اجرا کرده و در پاسخ برای حضرت والا براتی هم ارسال کرده است. در حاشیه نامه دست‌خطی دیگرهم دیده می‌شود که به ملاباشی سلام رسانده و در خصوص برات ارسالی دستور داده است. درحاشیه صفحه دوم نامه نویسنده‌ای متفاوت به مخاطب خبر داده که دستخط را ارسال کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1282A6
  •