دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوزه قلیان

کوزه قلیان

متعلق به عاتقه سراج، مادر علی یعقوبی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۲۶ سانتیمتر، قطر پهنترین قسمت: ۱۳ سانتیمتر، قطر دهانه: ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیر تفرشی نبوی
  • متعلق به مجموعه منیر تفرشی نبوی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ دى ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1276A25
  •