دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شربت خوری

شربت خوری

بارفتن؛ متعلق به عاتقه سراج، مادر علی یعقوبی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۱۱.۵ سانتیمتر، قطر دهانه: ۸.۵ سانتیمتر، قطر پایه: ۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیر تفرشی نبوی
  • متعلق به مجموعه منیر تفرشی نبوی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ دى ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1276A23
  •