دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یک زن

یک زن

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «خانم آقا [؟] اصفهانی که به ولیعهد عشق بسته از شوهر خود طلاق گرفته در حرمخانه ولیعهد ماند.» یک نسخه دیگر از همین عکس در همین آلبوم به شماره فقره 1275A37 موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A42
  •