دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مؤید الملوک به خانم جان، ۱۳۳۶-۱۳۲۵ ق

مؤید الملوک به خانم جان، ۱۳۳۶-۱۳۲۵ ق

مجموعه نامه های مؤید الملوک به خانم جان، شامل: نامه درباره ملاقات با حضرت علیه قبل از سفر، شرح سفر، درخواست از مخاطب برای رسیدگی به قبض رسید هشتاد تومان، رساندن پیام شکوربیک، احوال پرسی از زن شکوربیک، گله کردن از ننه برای همراهی نکردن او در سفر، و سلام رساندن به آبجی و شاهزاده عمید (پنجم رمضان ۱۳۲۵ قمری)؛ نامه در مورد امور مربوط به جهیزیه و ارسال پول به این منظور، توصیه به دست نگه داشتن در مورد فروش وسایل، توصیه در مورد دایه و احتمال دعوت کردن دایه به همدان در بهار در صورت مساعد بودن هوا، احوالپرسی از حال ننه خانم، گلایه از زن شکور، و صحبت در مورد بدهکاری به داماد خاله و دستور پرداخت بدهی (نوزدهم شوال ۱۳۲۵ قمری)؛ نامه در احوالپرسی و طلب سلامتی شاهزاده شرف الدین میرزا و شاهزاده عمید میرزا و عبدالباقی، صحبت در مورد وضعیت تحصیل ماهی و سیما و باز شدن مدرسه جدید دخترانه در اردبیل، سرمای شدید، گرانی نان، و کمبود اجناس در اردبیل، تلگراف عمید حضور و پیشنهاد درخصوص گرفتن اجناس از انزلی، سفارش خرید کالا به شکور بیک و سفارش خرید از زن سید عبدالحسین خان، سفارش خرید ماهانه ده شاهی آجیل مشکل گشا، دریافت چندین تلگراف درباره خودکشی پسر میرزا ابراهیم، شرح ماجرای تریاک خوردن دایه سیما و اخراج وی از اندرون به دست مؤید حضور، گفتگوی شکور بیک و حسین درباره مخارج ماهانه و پرداخت مواجب حسین به دایه سیما، و احوالپرسی از دایه سیما. همچنین نویسنده ضمن گله کردن از بدقولی زن نقی در مورد وعده اش مبنی بر دادن بچه اش به دایه به محض رسیدن به اردبیل، از اجبار به کمک گرفتن از اردبیل و همکاری زن شکور بیک در این رابطه می‌نویسد. مؤید الملوک در حاشیه نامه خطاب به خانم جان نوشته که نامه گله مند وی را دیروز، دوازدهم ربیع الثانی، دریافت کرده و دیر رساندن نامه ها تقصیر او نیست وبه گردن مؤید حضوراست (هشتم ربیع الثانی ۱۳۳۶ قمری).

نمای تفصیلی

  • آفریننده عزیز خانم (مؤید الملوک)
  • تاریخ ۱۳۲۵ ق تا ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
  • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1270A6
  •