دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مؤیدالملوک

مؤیدالملوک

عزیز خانم ملقب به مؤید الملوک (مادر بزرگ آذردخت قهرمانی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
  • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1270A26
  •