دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان شعاع الدوله

فرزندان شعاع الدوله

از راست به چپ: نورالدین میرزا، همایون خانم (خواهر نورالدین میرزا)، شعاع الملک (در آغوش دایه)، و نیرالدین میرزا.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  شعاع الدوله برادر شوهر ماه جبین خانم (دختر مؤید الملوک) بود.

 • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
 • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۹ تير ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1270A25
 •