دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیز الدوله و دیگران

عزیز الدوله و دیگران

ردیف بالا از راست به چپ: نفرات اول و دوم: خدمه، نفر سوم :عزیزالدوله (فرزند آسیه خانم و کیومرث میرزا عمیدالدوله)، نفر چهارم: ناهید اشرف (دختر عزیزالدوله)؛ ردیف وسط از راست به چپ: دختر کوچک: ملکه گیلان (دختر عزیزالدوله)، نفر دوم: طلعت الدوله (دختر خاور خانم و کیومرث میرزا عمیدالدوله). ردیف پایین از راست به چپ: ترکان الملوک جمیل الدوله (دختر قهرمان میرزا)، نفر دوم بدرالدوله (دختر عزیزالدوله) و نفرات بعدی خدمه منزل. به احتمال زیاد این عکس در حیاط منزل عزیزالدوله در تهران گرفته شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  این عکس کپی است.

 • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
 • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۸ تير ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1270A2
 •