دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خورش خوری

خورش خوری

این خورش خوری چینی جزئی از سرویس غذایی است که ولیعهد انگلستان آن را به عنوان هدیه به کیومرث میرزا (فرزند قهرمان میرزا) و آسیه خانم (دختر محمدشاه) داد. البته پس از فوت آسیه خانم این سرویس را عالیه خانم (همسر سوم کیومرث میرزا) استفاده می کرده و از ایشان به آذردخت قهرمانی به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر:‌۳۶ سانتیمتر، ارتفاع: ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
  • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1270A10
  •