دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه گل مرغی

کاسه گل مرغی

این کاسه چینی متعلق به شمس اعظم قوامی، همسر احمد مؤید قوامی، است که به نوه اش، اعظم دخت قوامی، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد قطر بزرگ: ۱۰سانتیمتر، ارتفاع: ۶ سانتیمتر، و قطر کوچک: ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A7
  •