دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استکان

استکان

از شمس اعظم قوامی به مهرانگیز خواجه نوری، مادر اعظم دخت، و از او به اعظم دخت قوامی رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد استکان: ۳.۵ × ۵ سانتیمتر، نعلبکی : ۷.۵
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A53
  •