دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارث ابوالحسن خان مشیرالملک، ۱۳۰۲ ق

تقسیم ارث ابوالحسن خان مشیرالملک، ۱۳۰۲ ق

تقسیم ارث حاجی میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک میان دو دخترش، حاجیه بی بی آغا و آغا بیگم سلطان الحاجیه. حاجیه بی بی آغا ارث پدری را در محضر شرعی به همسر خود، حاجی میرزا محمد معدل الملک، مصالحه کرد. حاج میرزا احمد خان مستوفی هم به وکالت همسر خود، آغا بیگم سلطان الحاجیه، این مایملک را به مدت بیست و پنج سال به میرزا محمدجعفر میرزا آقا مصالحه نمود که شامل تمامی منافع و مداخل املاک و مزارع قریه حاجی آباد در بلوک مرودشت شیراز می شود. در حاشیه سند اسامی مزارعی که شامل این معامله می شود به این شرح نوشته شده است: نجم آباد، رفیع آباد، و میمون آباد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۰۲ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۸۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A52
  •