دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریچهر قوامی و نزهت الدوله قوامی

پریچهر قوامی و نزهت الدوله قوامی

پریچهر قوامی به همراه مادرش، نزهت الدوله قوامی، در باغ عفیف آباد شیراز

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۰۱ ش
  • ابعاد ۱۲ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A45
  •