دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرتاج قوامی در کنار خانواده

قمرتاج قوامی در کنار خانواده

از راست به چپ: مهردخت فصیحی (دختر حسین فصیحی متخلص به شیفته)، قمرتاج قوامی، فریبا قوامی (خواهر اعظم دخت قوامی)، و ایستاده: احمد رضا قوامی (برادر اعظم دخت قوامی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۴۷ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1268A43
  •