دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

 قمرتاج قوامی به همراه خانواده

قمرتاج قوامی به همراه خانواده

از راست به چپ: احمد مؤید قوامی (نشسته)، حسین قلی قوامی (ایستاده)، مهرافزون قوامی (ردیف پشت)، قمرتاج (خواجه نوری) قوامی، و منوچهر قوامی (در آغوش قمرتاج).

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۶ ش
 • یادداشت ها

  این عکس از روی نسخه ای که بر روی مقوا بود، برداشته شده است.

 • ابعاد ۸.۵ × ۱۴.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
 • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1268A39
 •