دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رومیزی ترمه

رومیزی ترمه

این رومیزی ترمه متعلق به غلام علی خواجه نوری بوده و از او به اعظم دخت قوامی رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹۰ × ۹۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A28
  •