دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه در خصوص انتقال دارایی قمر تاج شمس اعظم، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه در خصوص انتقال دارایی قمر تاج شمس اعظم، ۱۳۴۲ ق

صلح نامه در مورد انتقال کلیه اموال و املاک قمرتاج خانم شمس اعظم، دختر امیرحسین خان نصیرنظام و همسر آقا میرزا احمد خان مؤیدالملک، به فرزند صغیر و صلبی همسر خود، حسینقلی خان ارفع الملک. بنا براین سند، شمس اعظم تا پنجاه سال حق فسخ این مصالحه را دارد. این صلح نامه در تاریخ ۳ شعبان ۱۳۴۲ امضا شده، اما در ۸ ذی الحجه ۱۳۴۶ از سوی شمس اعظم فسخ شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ شعبان ۱۳۴۲ ق
  • ابعاد ۳۳ × ۱۶۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
  • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1268A26
  •