دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترمه

ترمه

این ترمه متعلق به فخرالسلطنه بوده و به صورت رو لحافی استفاده می شده است. اعظم دخت قوامی آن را از نوه فخرالسلطنه خریده و قاب کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  سرمه دوزی‌های روی ترمه توسط اعظم دخت قوامی انجام شده است.

 • ابعاد ۱۴۰ × ۱۸۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها اعظم دخت قوامی
 • متعلق به مجموعه اعظم دخت قوامی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1268A20
 •